Łokieć tenisisty leczenie Łódź – ten typ choroby pochodzi z grupy chorób entezopatii, czyli zapaleń przyczepów ścięgnistych mięśni do kości podobny do tego, jaki reprezentuje np. "kolano skoczka" w przypadku stawu kolanowego.

Polega on na zapaleniu miejsca przyczepu mięśnia do kości w wyniku długotrwałego i powtarzającego się mikrourazu w wyniku uszkodzenia niewielkiej ilości włókien ścięgnistych. W przypadku łokcia tenisisty najczęściej pacjenci rozwijają objawy choroby z powodu pracy wymagającej ciągłych powtarzalnych ruchów zgięcia grzbietowego nadgarstka, co rzeczywiście dzieje się też w przypadku odbijania 'beckhandem' piłeczki rakietą tenisową.

Łokieć tenisisty leczenie Łódź

Umów się na konsultację

Informacje o mnie znajdziesz też na:

Włocławek - Gabinety "Wita"

ul. Kaliska 98
87-800 Włocławek
tel: 42 236 33 63

tel. czynny pn-pt g. 12-19

Wejście od strony podwórka
lodz@orthosportclinic.pl

 

Łódź - Atlas Arena

ul. Bandurskiego 7
94-020 Łódź
tel: 42 236 33 63

tel. czynny pn-pt g. 12-19

Poziom -1, Wejście 6

Ortho Sport Clinic
lodz@orthosportclinic.pl

Łokieć tenisisty Łódź – jak wyglądają objawy?

Objawy to głównie ból łokcia Łódź, który występuje po bocznej stronie łokcia, nasilający się podczas ruchów nadgarstkiem, głównie zgięcia grzbietowego. Dodatkowo może wystąpić obrzęk, a nawet zaczerwienienie. Rozpoznanie w przypadku możliwości wykonania badania ortopeda USG Łódź nie jest problemem. 

Jak wygląda leczenie łokcia tenisisty Łódź?

W zależności od stopnia uszkodzenia oraz od współistniejących rozpoznań ortopeda Łódź kwalifikuje do leczenia nieoperacyjnego lub operacyjnego. Leczenie nieoperacyjne obejmuje, czasowe unieruchomienie w ortezie na nadgarstek, leki doustne przeciwzapalne oraz iniekcje w okolicę chorobowo zmienioną. W zależności od możliwości, wieku oraz oczekiwań pacjenta możliwe jest leczenie drogą ortopedii regeneracyjnej lub konwencjonalnych zastrzyków przeciwzapalnych.

W niektórych przypadkach wymagane jest leczenie operacyjne.

Czym grozi nieprawidłowe leczenie lub jego zaniechanie?

Ze względu na fakt, że dolegliwości bólowe na początku występowania choroby są niewielkie, często są bagatelizowane, co doprowadza do przejścia ze stanu ostrego w przewlekły, który leczy się dłużej i częściej wymaga leczenia operacyjnego. 

Łokieć tenisisty leczenie operacyjne Łódź

Polega na zabiegu w znieczuleniu ogólnych dotchawiczym lub znieczuleniu splotu barkowego w war. szpitalnych. Podczas operacji łokcia tenisisty Łódź dochodzi do stworzenia warunków do prawidłowego gojenia oraz ponownego przytwierdzenia (reinsercji) przyczepu ścięgnistego do kości. Po zabiegu pacjent zaopatrywany jest w ortezę uniemożliwiającą ruchy w nadgarstku.  Możliwość powrotu do pracy po około 10-12 tyg. od zabiegu.

Łokieć golfisty – czym zatem jest? 

Łokieć golfisty Łódź to rzadsze schorzenie o niemal identycznej przyczynie oraz występowaniu dolegliwości, z tym że dotyczy przyśrodkowej, a nie bocznej jak w przypadku łokcia tenisisty strony łokcia, a tym samym zajęcia innych mięśni. Etiologia, rozpoznanie oraz leczenie pozostaje takie samo.

Zobacz także: